Co to jest marketing rekomendacji konsumenckich?

Marketing rekomendacji konsumenckich, inaczej Word Of Mouth Marketing stanowi bardzo nowoczesne narzędzie marketingowe, którego to celem jest kształtowanie komunikacji pomiędzy konsumentami i między marketerami oraz konsumentami. Ponadto, narzędzia te obejmujące rozmaite działania, które prowadzą do takich powiązań nazywane są także marketingiem szeptanym. Co więcej, ważne jest tu aby taka komunikacja dawała korzyści i to zarówno tak dla konsumentów jak i również dla marketingu. Marketing rekomendacji konsumenckich, czyli innymi słowy marketing szeptany nie występuje w mediach masowych, bo jest informacją, która to trafia bezpośrednio do odbiorcy. A omija media tradycyjne, dlatego że coraz mniej konsumentów im wierzy. Ponadto, działania marketingu szeptanego zawierają zasadniczo pięć działań, czyli: evangelist marketing, marketing wirusowy, community marketing, a także product seeding, cause marketing i trendsetting. Evangelist marketing stanowi swojego typu naturalny marketing rekomendacji konsumenckich. Bo w końcu działania takie to tworzenie oraz działania na gronie wiernych konsumentów lojalnych wobec swojej marki. Z kolei inne działania marketingu szeptanego opierają się na konstruowaniu powiązanych z daną marką treści, które to rozpowszechniają pomiędzy sobą sami konsumenci, przede wszystkim za pomocą Internetu. I właśnie działania takie to nic innego jak marketing wirusowy. Z drugiej strony, przeprowadzanie akcji marketingowych na otoczeniu bardzo bliskiemu marce stanowi działania community marketing. Ale chyba najbardziej popularnym elementem marketingu szeptanego jest product seeding. Warto dodać, że polega on na dostarczaniu produktów szczególnie wyselekcjonowanej grupie docelowej. Co więcej, jej zadaniem staje się zpopularyzowanie tego produktu w swoim najbliższym otoczeniu. Ponadto, działania te mogą zostać przeprowadzone i to zarówno na tych zwykłych konsumentach jak i również na liderach opinii oraz blogerach. Z kolei działania cause marketing wspierają istotne dla odbiorców kwestie społeczne. Co ważne, ostatnio bardzo ciekawą formą działań takich jak marketing rekomendacji konsumenckich jest zapraszanie do akcji trendsetterów. A dokładniej osoby takie nakłaniają do tego, żeby inne osoby w ich otoczeniu naśladowały je. Są oni zatem pewnego typu wyznacznikiem mody w wybranej grupie społecznej.